Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Een begunstigde die overeenkomstig artikel 65, §3 van het decreet van 27 april 2018 zijn toestemming voor de gekozen uitbetalingsactor of bankrekening intrekt, brengt de actieve uitbetalingsactor daarvan elektronisch of schriftelijk op de hoogte. De uitbetalingsactor brengt de andere begunstigde onmiddellijk van die intrekking op de hoogte.

  §2. De begunstigden wijzen overeenkomstig artikel 65, §2, van het decreet van 27 april 2018 samen een nieuwe uitbetalingsactor of bankrekening aan. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor heeft uitwerking conform artikel 5, §3, van dit besluit.

  Bij gebrek aan een akkoord kan de jongste begunstigde een andere uitbetalingsactor of bankrekening kiezen overeenkomstig artikel 65, §5, derde lid, van het voormelde decreet. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor als gevolg van de intrekking van de toestemming heeft uitwerking conform artikel 5, §3, van dit besluit.

  Als de jongste begunstigde niet reageert op de intrekking van de toestemming voor de gekozen uitbetalingsactor door de oudste begunstigde, blijft de huidige uitbetalingsactor bevoegd. Als de jongste begunstigde niet reageert op de intrekking van de toestemming voor de gekozen bankrekening van de oudste begunstigde, blijft de gekozen bankrekening behouden.

  De oudste begunstigde kan de uitbetalingsactor of de bankrekening kiezen als de jongste begunstigde niet in de mogelijkheid is om te reageren op de intrekking van de oudste begunstigde en als de oudste begunstigde het bewijs van die onmogelijkheid kan leveren aan de uitbetalingsactor.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top