Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  De gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, van het decreet van 27 april 2018, verschuldigd voor een rechtgevend kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in een instelling is geplaatst, worden voor twee derde aan die instelling en voor één derde aan de begunstigden betaald.

  Als een rechtgevend kind ten laste van het Agentschap Jongerenwelzijn wordt geplaatst, wordt, in afwijking van het eerste lid, twee derde van de gezinsbijslagen aan het Fonds Jongerenwelzijn uitbetaald.

  De minister bepaalt de nadere regels voor de toepassing van de verdeelsleutel, vermeld in het eerste lid.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top