Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 11 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, de zorgtoeslagen, vermeld in titel 4 van boek 2, deel 1, en de sociale toeslagen, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018, worden uiterlijk op de achtste van iedere maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft, uitbetaald.

  Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt elke betaling in de loop van de maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft, beschouwd als een tijdige betaling.

  §2. De kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag worden uitbetaald op de datum, vermeld in artikel 7, respectievelijk artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag van (…).

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top