Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 13 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Als het voor de begunstigden materieel onmogelijk is om de verschuldigde gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, van het decreet van 27 april 2018, te ontvangen omdat ze hun identiteit niet kunnen aantonen, kunnen de gezinsbijslagen voor hun rekening betaald worden op de bankrekening van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling, in afwachting van het kunnen aantonen van deze identiteit.

  De minister kan de nadere regels bepalen die gelden als de begunstigden hun gezinsbijslagen willen laten storten op de bankrekening van een andere natuurlijke persoon, van een vereniging met sociaal oogmerk of van een openbare instelling. Hij bepaalt ook de termijn waarin die maatregel uitwerking heeft.

  §2. Zolang de begunstigden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, niet elektronisch of schriftelijk hebben gevraagd de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zelf te ontvangen, betaalt de uitbetalingsactor aan de andere natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling die ze hebben gekozen. Deze betalingen zijn ten bevrijdende titel voor de uitbetalingsactor.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top