Artikel 9 BVR Handhaving

Een aanmaning overeenkomstig artikel 129 van het decreet van 27 april 2018 bevat minstens de volgende gegevens:

  1. de identificatiegegevens van de persoon die de inbreuk heeft gepleegd;
  2. de feiten en de vastgestelde inbreuk;
  3. de maatregel om de inbreuk te beëindigen en de wijze waarop het bewijs daarvan moet worden geleverd;
  4. de termijn om de verplichting na te leven;
  5. de datum en handtekening van de gezinsinspecteur.

De gezinsinspecteur bezorgt de aanmaning aan de begunstigde en aan de bevoegde uitbetalingsactor.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top