Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Handhaving

  Een aanmaning overeenkomstig artikel 129 van het decreet van 27 april 2018 bevat minstens de volgende gegevens:

  1. de identificatiegegevens van de persoon die de inbreuk heeft gepleegd;
  2. de feiten en de vastgestelde inbreuk;
  3. de maatregel om de inbreuk te beëindigen en de wijze waarop het bewijs daarvan moet worden geleverd;
  4. de termijn om de verplichting na te leven;
  5. de datum en handtekening van de gezinsinspecteur.

  De gezinsinspecteur bezorgt de aanmaning aan de begunstigde en aan de bevoegde uitbetalingsactor.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top