Artikel 10 BVR Handhaving

Een regularisatiemaatregel overeenkomstig artikel 131 of 132 van het decreet van 27 april 2018 bevat al de volgende gegevens:

1°      de identificatiegegevens van de persoon die de inbreuk heeft gepleegd;

2°      de feiten en de vastgestelde inbreuk;

3°      de maatregel om de inbreuk te beëindigen en de wijze waarop het bewijs daarvan moet worden geleverd;

4°      de termijn om de verplichting na te leven;

5°      in voorkomend geval, de volledige of gedeeltelijke opschorting van de betaling, en de beginduur en de maximale duur van de opschorting;

6°      de gevolgen van de niet-naleving van de regularisatiemaatregel;

7°      de wijze waarop beroep tegen de regularisatiemaatregel kan worden ingesteld;

8°      de datum.

De overtreder en de bevoegde uitbetalingsactor ontvangen een kennisgeving van de regularisatiemaatregel.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top