Artikel 11 BVR Handhaving

De minister kan verplichtingen opleggen aan de uitbetalingsactoren en het agentschap over:

  1. de bewaring van de bewijsstukken van de vermoedelijke of bewezen fraudedossiers;
  2. het bijhouden van de jaarlijks doorgevoerde opschortingen en de verdere opvolging van de vermoedens van fraude;
  3. de organisatie en de communicatie van de fraudeopvolging door de uitbetalingsactoren en het agentschap.
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top