Artikel 15 BVR Handhaving

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top