Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR Herziening en Geschillencommissie

  De vergadering van de commissie wordt voorgezeten door de voorzitter.

  Alleen de voorzitter en de leden van de commissie of hun plaatsvervangers zijn stemgerechtigd. Ze hebben elk een stem.

  De commissie kan alleen geldig beraadslagen en stemmen als de voorzitter en de twee bijkomende leden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn.

  Wie een persoonlijk belang heeft bij de behandeling van een beroep, kan de beraadslaging en de stemming over dat beroep niet bijwonen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top