Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Herziening en Geschillencommissie

  De commissie kan zich voor technische aangelegenheden laten bijstaan door deskundigen of aan hen de opdracht geven vaststellingen te doen of een technisch advies te verlenen.

  De opdracht voor het deskundigenonderzoek bevat:

  1. de aangestelde deskundige;
  2. alle relevante elementen die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren;
  3. de omschrijving van de opdracht van de deskundige;
  4. de termijn waarin het advies aan de commissie moet worden bezorgd.

  De opdracht wordt elektronisch of met de post bezorgd aan de deskundige die ervoor is aangewezen.

  De termijn waarin het advies aan de commissie wordt bezorgd, bedraagt tien werkdagen. Zodra de commissie het advies heeft ontvangen, wordt dat aan de partijen meegedeeld.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top