Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR Herziening en Geschillencommissie

    De voorlopige maatregel die de voorzitter conform artikel 108 van het decreet van 27 april 2018 in spoedeisende gevallen kan nemen, houdt de voorlopige, volledige of gedeeltelijke toekenning in van een gezinsbijslag of toeslag als vermeld in boek 2 van het decreet van 27 april 2018.

    In het eerste lid wordt verstaan onder spoedeisend geval: de situatie waarbij gevreesd wordt dat, bij gebrek aan een spoedige beslissing, de verzoeker ernstige schade dan wel ernstige ongemakken kan oplopen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top