Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 19 BVR Herziening en Geschillencommissie

    De secretaris bezorgt het document waarin de wraking is opgenomen, binnen vierentwintig uur elektronisch aan het gewraakte lid.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top