Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 22 BVR Herziening en Geschillencommissie

  De commissie brengt de betrokken partijen op de hoogte van haar beslissing met een aangetekende zending of via elektronische post met ontvangstmelding.

  De commissie stelt haar beslissing op in een begrijpelijke taal die voor iedereen toegankelijk is, en vermeldt dat binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing bij de bevoegde rechtbank, waarvan ze de concrete contactgegevens opgeeft, een beroep ingesteld kan worden.

  De termijn van drie maanden om beroep in te stellen bij de bevoegde rechtbank, gaat in vanaf de derde dag na de dag waarop de partij op de hoogte is gebracht van de beslissing, vermeld in artikel 22, eerste lid.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top