Vlaanderen

Artikel 24 BVR Herziening en Geschillencommissie

De commissie kan de in artikel 7, § 2, van het decreet van 27 april 2018 vermelde categorieën persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het beroep van de verzoeker. De commissie kan daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens opvragen bij de betrokken uitbetalingsactor.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top