Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 24 BVR Herziening en Geschillencommissie

    De commissie kan de in artikel 7, § 2, van het decreet van 27 april 2018 vermelde categorieën persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het beroep van de verzoeker. De commissie kan daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens opvragen bij de betrokken uitbetalingsactor.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top