Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 3 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  De kinderopvangtoeslag wordt per maand berekend en uitbetaald op basis van het aantal volle en halve kinderopvangdagen van die maand. Twee halve kinderopvangdagen gelden als één volle kinderopvangdag.

  De berekening, vermeld in het eerste lid, gebeurt conform de volgende formule: de som van de volle en halve kinderopvangdagen wordt vermenigvuldigd met het bedrag van de kinderopvangtoeslag. Het eindresultaat wordt afgerond conform artikel 4, §2, van het decreet van 27 april 2018.

  Per maand worden nooit meer kinderopvangdagen betaald dan het aantal dagen van die maand.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top