Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 13 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

    De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top