Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

9 december 2022 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor het verkrijgen van een ondersteuningstoeslag en tot wijziging van het BVR van 30 november 2018 houdende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (B.S. 30.12.2022)

Top