Artikel 12 BVR R&P Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  Als de uitbetalingsactor wijzigt als vermeld in artikel 64, §2, en artikel 65, §2, van het decreet van 27 april 2018, worden de onverschuldigde betalingen, vermeld in artikel 103 van het voormelde decreet, teruggevorderd door de nieuwe actieve uitbetalingsactor in het voordeel van de vorige bevoegde uitbetalingsactor. De vorige bevoegde uitbetalingsactor blijft instaan voor de opvolging van de schuld.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top