Vlaanderen

5 oktober 2018 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen (B.S. 18.12.2018)

Datum van inwerkingtreding: 01/01/2019

Datum van afkondiging: 05/10/2018

Datum van publicatie: 18/12/2018

Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. Definities

HOOFDSTUK 2. Het kind dat toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen

HOOFDSTUK 3. Het kind dat het voorwerp uitmaakt van een ontvoering

HOOFDSTUK 4. Het kind dat verdwenen is

HOOFDSTUK 5. Het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte

HOOFDSTUK 6. Het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt

HOOFDSTUK 7. Kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte dat ten minste 21 jaar oud was op 1 juli 1987

HOOFDSTUK 8. Recht op gezinsbijslagen voor bepaalde categorieën van kinderen die voor 1 januari 2019 recht hadden op kinderbijslag of toeslagen op basis van de kinderbijslagreglementering

HOOFDSTUK 9. Algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen en de startbedragen geboorte en adoptie

HOOFDSTUK 10. Universele participatietoeslagen

HOOFDSTUK 11. Slotbepalingen

 

Top