Artikel 16 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  De gezinsbijslagen worden verleend voor het kind dat in een of meer onderwijsinstellingen lessen volgt, of een systeem van alternerend leren en werken of een ondernemerschapstraject volgt.

  De lessen beslaan minstens zeventien uur per week. Een lestijd van vijftig minuten wordt gelijkgesteld met een uur.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top