Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 19 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  De volgende onderwijstypes voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16:

  1. het onderwijs dat gevolgd wordt in een instelling voor buitengewoon onderwijs;
  2. het onderwijs dat buiten België gevolgd wordt, waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top