Artikel 22 BVR Rechtgevend kind

Als het kind niet werkelijk de lessen hervat, worden de gezinsbijslagen toegekend tijdens de zomervakantie van de onderwijsinstelling die het kind verlaten heeft. Die vakantie wordt geacht uiterlijk op 31 augustus te eindigen. 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top