Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 22 BVR Rechtgevend kind

    Als het kind niet werkelijk de lessen hervat, worden de gezinsbijslagen toegekend tijdens de zomervakantie van de onderwijsinstelling die het kind verlaten heeft. Die vakantie wordt geacht uiterlijk op 31 augustus te eindigen. 

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top