Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 23 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  De volgende onderwijstypes worden beschouwd als hoger onderwijs:

  1. het hoger onderwijs dat in België georganiseerd wordt en dat als dusdanig is erkend;
  2. het hoger onderwijs dat buiten België georganiseerd wordt en waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid;
  3. de vorming van bedienaars voor erediensten die erkend zijn door de Staat;
  4. de wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top