Artikel 23 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  De volgende onderwijstypes worden beschouwd als hoger onderwijs:

  1. het hoger onderwijs dat in België georganiseerd wordt en dat als dusdanig is erkend;
  2. het hoger onderwijs dat buiten België georganiseerd wordt en waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid;
  3. de vorming van bedienaars voor erediensten die erkend zijn door de Staat;
  4. de wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top