Artikel 30 BVR Rechtgevend kind

De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen voor de studenten.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top