Artikel 30 BVR Rechtgevend kind

    De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen voor de studenten.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top