Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 42 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  Voor de toepassing van dit besluit wordt vrijwilligerswerk als vermeld in artikel 3,  1° van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

  Voor de vrijwilliger, vermeld in artikel 3,  2° van voormelde wet worden de vergoedingen, vermeld in artikel 10 van diezelfde wet, niet beschouwd als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale uitkering als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit, als het vrijwilligerswerk zijn onbezoldigde karakter niet verliest conform artikel 10 van voormelde wet.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top