Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 50 BVR Rechtgevend kind

  Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor startbedragen geboorte:

  1° voor een kind dat geboren wordt buiten België, als er een recht op gezinsbijslagen toegekend wordt voor dat kind op basis van een algemene vrijstelling als vermeld in artikel 47 tot en met 49 van dit besluit, en als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  1. de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte;
  2. er bestaat geen recht op het startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. De minister kan bepalen wat wordt verstaan onder recht op een startbedrag geboorte krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling;

  2° voor een kind dat geboren wordt in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie van toepassing is, als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  1. een van de ouders, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of echtgenote van de ouder is een zelfstandige;
  2. de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte;
  3. het kind heeft binnen twee maanden na de geboorte zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied;
  4. er bestaat geen recht op startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top