Artikel 53 BVR Rechtgevend kind

    De minister kan nadere voorwaarden voor de algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor gezinsbijslagen, startbedragen geboorte en adoptie, vermeld in dit hoofdstuk, bepalen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top