Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 BVR Selectieve participatietoeslagen

  Gearchiveerde versie

   

  De leerling die als gehuwd kan worden beschouwd als vermeld in artikel 3, §1, 16°, van het decreet van 27 april 2018, wordt beschouwd als een gehuwde leerling als vermeld in artikel 38, §1, 3°, van het voormelde decreet.

  Artikel 3, §2, is van toepassing om de inkomsten te bepalen waarmee rekening wordt gehouden om het recht op een selectieve participatietoeslag vast te stellen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top