Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15 BVR Sociale Toeslagen

  Als het kind recht heeft op een sociale toeslag als vermeld in boek 5, titel 4, van het het Groeipakketdecreet van 2018, heeft het recht op die toeslag of het gewijzigde bedrag ervan, vanaf de eerste dag van de maand waarin de gebeurtenis zich voordoet, overeenkomstig artikel 5, §1 van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Als het kind evenwel niet langer recht heeft op de toeslagen, vermeld in het eerste lid, eindigt het recht op de toeslag op het einde van de maand, overeenkomstig artikel 5, §1 van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 4 - artikel 25 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 4, eerste lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6, eerste lid, artikel 8, artikel 9, artikel 12, eerste lid, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 17 en artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top