Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR Zorgtoeslag

  De afstamming op basis waarvan een wezentoeslag als vermeld in artikel 14 van het Groeipakketdecreet van 2018, kan worden vastgesteld, wordt op een van de volgende wijzen bewezen:

  1. op basis van gegevens uit het Rijksregister;
  2. met een geboorteakte;
  3. door een gerechtelijke erkenning van het kind na het overlijden van de betrokken ouder.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 2 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 31.12.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top