Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15 BVR Zorgtoeslag

  Gearchiveerde versie

   

  In afwijking van artikel 13 mag de evaluerende arts de vaststelling verrichten op grond van stukken als hij van oordeel is dat hij beschikt over voldoende informatie om een gefundeerde beslissing te nemen.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor de bijzondere procedure, vermeld in het eerste lid, moet de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit op korte termijn de levensprognose bedreigen en moet aan een van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. de zware behandeling heeft gevolgen voor de immuniteit;
  2. er is een belangrijke chirurgische ingreep in de loop van de zes maanden na de geboorte of een ongeval;
  3. er is een ziekenhuisopname of posttraumatische revalidatie in een instelling gedurende minstens zes maanden;
  4. het kind krijgt palliatieve verzorging.

  De vaststelling, vermeld in het eerste lid, geldt tot maximaal een jaar na de datum van de aanvraag.

  De bijzondere procedure, vermeld in het eerste lid, is alleen mogelijk als de begunstigde of begunstigden zich er niet tegen verzet hebben in het inlichtingenformulier.

  De minister kan de mogelijkheid om een beslissing te nemen op basis van stukken, ook uitbreiden tot andere gevallen. De minister somt daarbij de criteria op die van toepassing zijn bij deze beoordeling op basis van stukken en bepaalt hoe lang deze mogelijkheid kan gebruikt worden, beperkt in de tijd.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top