Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 33 BVR Zorgtoeslag

  Het agentschap Opgroeien regie volgt de naleving van de voorwaarden, vermeld in artikel 22 tot en met 24, op en kan daarvoor de nodige stukken opvragen bij de evaluerend arts.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 33 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 495 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top