Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 32 BVR Zorgtoeslag

  Gearchiveerde versie

   

  §1. Kind en Gezin kan een oproep doen bij de erkende evaluerende artsen, om op te treden als mentorarts. De oproep bevat minstens de volgende gegevens:

  1. de periode waarin de aanvraag kan ingediend worden;
  2. de vergelijkende procedure en het beslissingskader dat in de vergelijkende procedure wordt toegepast om de rangorde tussen de verschillende kandidaten vast te stellen;
  3. de vereiste criteria en de competenties waaraan de evaluerende arts moet voldoen om te kunnen optreden als mentorarts;
  4. de beslissingstermijn;
  5. een aanvraagformulier.

  De oproep vermeld in het eerste lid, wordt via de elektronische communicatiekanalen van Kind en Gezin kenbaar gemaakt.

  §2. De geïnteresseerde evaluerende artsen dienen de aanvraag elektronisch in bij Kind en Gezin binnen de indieningstermijn, vermeld in de oproep, met het aanvraagformulier dat Kind en Gezin ter beschikking stelt.

  Kind en Gezin neemt binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°, een beslissing conform de vergelijkende procedure en het beslissingskader, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°. Kind en Gezin bezorgt elke aanvrager elektronisch de beslissing over zijn aanvraag.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top