Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 45 BVR Zorgtoeslag

  De pleegzorgtoeslag is in de volgende gevallen niet verschuldigd aan de persoon of personen die voorafgaandelijk aan de plaatsing van het kind in het pleeggezin de gezinsbijslag ontvingen, vermeld in boek 2, deel 1 van het Groeipakketdecreet van 2018:

  1. als de voormelde personen voor het kind alleen het startbedrag geboorte, vermeld in artikel 9 van het Groeipakketdecreet van 2018, ontvingen;
  2. als het kind zelf begunstigde was conform artikel 57, §3, van het Groeipakketdecreet van 2018;
  3. als de voormelde personen niet vastgesteld kunnen worden;
  4. als het kind in een instelling én in een pleeggezin wordt geplaatst en het saldo van de gezinsbijslag, vermeld in boek 2, deel 1 van het Groeipakketdecreet van 2018, krachtens een gerechtelijke of administratieve beslissing tijdens die plaatsing, aan de voormelde personen toekomt;
  5. als het gezin van oorsprong en het onthaalgezin dezelfde zijn.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 44 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 45 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” wordt telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”;
  2. in punt 2° wordt de zinsnede “artikel 58” vervangen door de zinsnede “artikel 57”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 31.12.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top