Artikel 122 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134 (B.S. 6.1.1976)

  De wet van05.01.1976, art. 134 § 1 (B.S. 06.01.1976), die uitwerking had vanaf 01.01.1976,heeft art. 122 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top