Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 135 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 6.3.1954 - Wet van 26.2.1954, art. 1 (B.S. 6.3.1954)

  De wet van 26.2.1954, art. 1, 1° (B.S. 6.3.1954), van kracht vanaf 6.3.1954,heeft art. 135 opgeheven.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top