Artikel 14 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1990 - Wet van 22.12.1989, art. 46 (B.S. 30.12.1989)

  De programmawet van 22.12.1989, art. 46 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 01.04.1990, heeft het artikel 14 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top