Artikel 175/1 van de Algemene kinderbijslagwet

  Het statutaire doel van de voor 1 juli 2014 toegelaten kinderbijslagfondsen, wordt uitgebreid tot de verdeling van de kinderbijslagen, de kraamgelden en de adoptiepremies voor de zelfstandigen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 151 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het artikel 175/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Het statutaire doel van de voor 1 juli 2014 toegelaten kinderbijslagfondsen, wordt uitgebreid tot de verdeling van de kinderbijslagen, de kraamgelden en de adoptiepremies voor de zelfstandigen."

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top