Artikel 175/3 van de Algemene kinderbijslagwet

  De sociale verzekeringsfondsen blijven bevoegd voor de betaling en terugvordering van gezinsbijslag die betrekking heeft op een periode vóór 1 juli 2014.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 153 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het artikel 175/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "De sociale verzekeringsfondsen blijven bevoegd voor de betaling en terugvordering van gezinsbijslag die betrekking heeft op een periode vóór 1 juli 2014."

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top