Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 46 van de Algemene kinderbijslagwet

  De Koning mag toelaten dat een ander barema van vergoedingen wordt aangenomen als dit vermeld in artikel 40, mits de totale last die eruit voortspruit werkelijk overeenstemt met deze waartoe de toepassing van laatstgenoemde barema's aanleiding zou geven.

  Alvorens van dit voorrecht gebruik te maken raadpleegt de regering het Beheerscomité van FAMIFED.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 40 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het tweede lid vervangen als volgt:

  "Alvorens van dit voorrecht gebruik te maken raadpleegt de regering het Beheerscomité van FAMIFED.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top