Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 50 quinquies uit Kinderbijslagwet werknemers

  De wet van 5.1.1976, art. 126 (B.S. 6.1.1976 ; Err. B.S. 22.1.1976),  die uitwerking had vanaf 01.08.1976, heeft:

  1° de woorden "voor het jaar 1974" in het eerste lid vervangen door de woorden "voor het jaar 1975" ;

  2° de woorden "de maand juli 1974" in de eerste en tweede lid vervangen door de woorden "de maand augustus 1975".

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top