Artikel 50 quinquies uit Kinderbijslagwet werknemers

  De wet van 5.1.1976, art. 126 (B.S. 6.1.1976 ; Err. B.S. 22.1.1976),  die uitwerking had vanaf 01.08.1976, heeft:

  1° de woorden "voor het jaar 1974" in het eerste lid vervangen door de woorden "voor het jaar 1975" ;

  2° de woorden "de maand juli 1974" in de eerste en tweede lid vervangen door de woorden "de maand augustus 1975".

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top