Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 61 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 22.8.1961 - Wet van 20.7.1961, art. 1 (B.S. 12.8.1961)

  Het K.B. van 20.07.1961, art. 1 (B.S. 12.08.1961) van kracht vanaf 22.08.1961,heeft het artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top