Artikel 61 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 22.8.1961 - Wet van 20.7.1961, art. 1 (B.S. 12.8.1961)

  Het K.B. van 20.07.1961, art. 1 (B.S. 12.08.1961) van kracht vanaf 22.08.1961,heeft het artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top