Artikel 85 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 3 (B.S. 15.8.1998)

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "Ingeval van wijziging der bijdragen blijven de vroegere bedragen van toepassing op de bijdragen verschuldigd wegens arbeidsprestaties die het in voege treden van de nieuwe bedragen voorafgaan."

  De wet van 10.06.1998, art. 3 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 85 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top