Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 87 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 3 (B.S. 15.8.1998)

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  Wanneer een persoon in hoofdzaak voor een werkgever en, als bijkomende betrekking, door één of meer anderen gebezigd wordt, zijn deze laatsten er van ontslagen de bijdragen voor hem te storten, zelfs wanneer zij de bij het tweede lid, van voorgaand artikel aangegeven grenzen overschrijden.

  Door hoofdbezigheid moet worden verstaan deze waaraan de arbeider de meeste tijd besteedt.

  De wet van 10.06.1998, art. 3 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 87 opgeheven.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top