Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

  Het K.B. van 25.10.1960, art. 19 (B.S. 29.10.1960), dat uitwerking had vanaf 03.08.1960, heeft de tekst als volgt gewijzigd :
  "De krachtens artikel 19 erkende vrije compensatiekassen, en de speciale kassen waarvan sprake in artikel 31 zijn er toe gehouden een reservefonds tot stand te brengen.
  Dit fonds wordt gestijfd met :
  a) de interesten en het inkomen van het fonds voor gewone uitgaven en van de andere fondsen in het bezit van de kas ;
  b)..... opgeheven ;
  c) de sommen die de compensatiekassen mogen behouden krachtens artikel 24, alinea 7, artikel 31, alinea 11, en artikel 97, alinea 4."
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top