Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

  De Wet van 25.01.1999, art. 20 (B.S. 06.02.1999), van kracht vanaf 01.01.1997, heeft §5 aangevuld als volgt:

  10° tot dekking van de onverschuldigd uitbetaalde prestaties, die niet teruggevorderd worden bij toepassing van artikel 22, §3, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top