Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940, heeft eenvoudig de nummering van het artikel gewijzigd alsook deze van de artikelen aangehaald in de tekst.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top