Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    De besluitwet van 28.02.1947, art. 7 (B.S. 27.03.1947), die uitwerking had vanaf 01.01.1947, heeft de woorden "in artikel 108, eindalinea" vervangen door de woorden "in alinea 6 van artikel 108".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top