Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    De besluitwet van 28.02.1947, art. 7 (B.S. 27.03.1947), die uitwerking had vanaf 01.01.1947, heeft de woorden "in artikel 108, eindalinea" vervangen door de woorden "in alinea 6 van artikel 108".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top