Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    De wet van 27.03.1951, art. 42 (B.S. 31.03.1951), van kracht vanaf 01.04.1951, heeft de woorden "in alinea 6 van artikel 108" vervangen door de woorden "bij artikel 108, alinea 2, 2°".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top