Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    De wet van 27.03.1951, art. 42 (B.S. 31.03.1951), van kracht vanaf 01.04.1951, heeft de woorden "in alinea 6 van artikel 108" vervangen door de woorden "bij artikel 108, alinea 2, 2°".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top