Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

  De Wet van 10.06.1998, art. 4 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999, heeft volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in §2 wordt het punt c weggelaten;
  2° in §5 wordt het punt 6° weggelaten.
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top